struna tražilica

image shadow

parametrizacija skupa

skraćeni oblik naziva
 
parametrizacija
definicija
 

funkcija s određenoga skupa parametara na dani skup sa svrhom da svaki element skupa određujemo njegovim parametrima

istovrijednice
 

engleski: parametrization of a set

napomena
 
Na primjer, parametriziranu (glatku) krivulju promatramo kao glatku funkciju s intervala u prostor, no možemo je gledati i kao sliku te funkcije (krivulja kao podskup kodomene). Za krivulje je bitan i linearni uređaj na intervalu pa ga u praksi želimo zadržati u promatranju te slike i zato govorimo o neparametriziranoj krivulji kao klasi ekvivalencije parametriziranih krivulja u odnosu na pretkompoziciju (glatkom) monotonom bijekcijom s intervala na interval. Parametrizirani skup često nazivamo i porodica, posebno ako govorimo o porodici skupova (neki autori naglašavaju parametrizirana porodica, no u takvoj uporabi porodica je jednostavno isto što i skup).
razredba
 

polje: matematika
grana: matematička logika i računarstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi