struna tražilica

image shadow

parametar

im. m. jd.
definicija
 

varijabla o kojoj ovisi određeni logički izraz, matematička formula ili funkcija, a koju promatramo kao dodatnu ovisnost u izrazu koji se definira kao da je ta vrijednost čvrsta

istovrijednice
 

engleski: parameter

francuski: paramètre

ruski: пара́метр

napomena
 
Parametar $t$ u formuli $\phi$ zapravo označuje pobrojavanje cijele porodice formula $\phi_t$ u kojima taj parametar poprima različite vrijednosti $t_1,t_2,\ldots$. Formulu $\phi$ interpretiramo u opisu u kojemu bi parametar bio konstanta, odnosno kao niz neparametarskih formula $\phi_t$, osim u trenutcima kad eksplicitno razmatramo ovisnost o $t$.
razredba
 

polje: matematika
grana: matematička logika i računarstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi