struna tražilica

image shadow

parafinski vosak

definicija
 

smjesa alkana koji sadržavaju od 18 do 40 ugljikovih atoma u molekuli, na sobnoj temperaturi čvrstoga agregacijskog stanja, uobičajenoga tališta u rasponu 46 – 68 °C i vrelišta iznad 370 °C

istoznačnice
 

dopušteni naziv: čvrsti parafin

istovrijednice
 

engleski: paraffin wax

napomena
 
Parafinski vosak upotrebljava se u proizvodnji voštanoga papira, svijeća, krema, laštila, maziva i sl.
razredba
 

polje: kemija
grana: organska kemija
projekt: Izgradnja hrvatskoga kemijskog nazivlja, Izgradnja hrvatskoga drvnotehnološkog nazivlja