struna tražilica

image shadow

para-položaj

im. m. jd.
definicija
 

položaj na benzenovu prstenu s dvjema skupinama vezanim u položaju 1 i 4

predloženi naziv (IHJJ)
 
parapoložaj
istovrijednice
 

engleski: para position

simbol
 
$p-$
napomena
 
Prema IUPAC-ovim nomenklaturnim preporukama, kemijska struka ovaj naziv zapisuje polusloženički. Jezična norma hrvatskoga jezika propisuje sastavljeno pisanje.
privitak
 
para-položaj
razredba
 

polje: kemija
grana: organska kemija
projekt: Izgradnja hrvatskoga kemijskog nazivlja