struna tražilica

image shadow

paobradba

im. ž. jd.
definicija
 

oštećenja na izrađevini koja sliče obradbi, a nastala su prirodnim putem

istoznačnice
 

dopušteni naziv: paobrada, pseudoobradba, pseudoobrada

istovrijednice
 

engleski: pseudo-retouch

razredba
 

polje: arheologija
grana: prapovijesna arheologija
projekt: Od stijene do riječi – izgradnja hrvatskog strukovnog nazivlja za kameno doba

vrela
 

autorski naziv: Ivor Karavanić