struna tražilica

image shadow

palež boba

definicija
 

bolest boba koja na listovima prouzročuje smeđe okrugle pjege, a na mahunama i sjemenu upale smeđe pjege, što dovodi do sušenja listova i mahuna te na kraju cijele biljke

vrela
istovrijednice
 

engleski: blight of broad bean

njemački: Blattfleckenkrankheit der Ackerbohne

latinski: Didymella fabae, Ascochyta fabae

francuski: ascochytose de la fève

kratice
 

međunarodna: DIDYFA

napomena
 
Latinska istovrijednica označuje uzročnika, a rabi se prema G. J. Jellisu i Punithalingamu, 1991. Sinonim je Ascochyta fabae prema Spegazziniju, 1899.
privitak
 
palež boba
razredba
 

polje: poljoprivreda (agronomija)
grana: fitomedicina
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskog nazivlja u fitomedicini