struna tražilica

image shadow

Pakt o stabilnosti i rastu

ime
definicija
 

sporazum kojim su prihvaćena pravila za koordinaciju fiskalnih politika u državama članicama radi održavanja proračunske discipline u ekonomskoj i monetarnoj uniji nakon uvođenja eura, a koji propisuje mehanizam multilateralnoga nadzora i poseban postupak u slučaju prekomjernoga deficita

vrela
kontekst
 
Trajnom osiguranju proračunske discipline, a time i monetarnoj stabilnosti u trećem stupnju služi tzv. "Pakt o stabilnosti i rastu" (Sporazum o proračunskoj stabilnosti i uravnoteženom ekonomskom rastu), koji je Europsko vijeće zaključilo na svom zasjedanju u lipnju 1997. u Amsterdamu.
vrela
istovrijednice
 

engleski: Stability and Growth Pact

njemački: Stabilitäts- und Wachstumspakt

francuski: Pacte de stabilité et de croissance

napomena
 
U formalnome smislu Pakt o stabilnosti i rastu usvojen je Rezolucijom Europskoga vijeća od 17. lipnja 1997. i dvjema uredbama Vijeća od 7. srpnja 1997. u kojima su detaljno razrađeni tehnički detalji u smislu nadgledanja proračunskih stavki i koordinacije ekonomskih politika pri pojavi prekomjernoga deficita, a koje su kasnije izmijenjene (konsolidirana verzija Uredbe Vijeća (EZ-a) 1466/97 i konsolidirana verzija Uredbe Vijeća (EZ-a) 1467/97). Definicija i provedba pravila Pakta o stabilnosti i rastu postale su nešto fleksibilnije nakon što je predsjedništvo Europskoga vijeća u svojim zaključcima od 22. i 23. ožujka 2005. prihvatilo izvješće Vijeća ECOFIN od 20. ožujka 2005. Danas se pravni temelji za multilateralni nadzor, za programe stabilnosti i programe konvergencije te za mehanizam ranoga upozorenja nalaze u članku 121. UFEU-a. Treba spomenuti i Kodeks ponašanja za provedbu Pakta o stabilnosti i rastu te Smjernice o obliku i sadržaju programa stabilnosti i konvergencije koje je Vijeće ECOFIN prihvatio 10. studenoga 2009. Pravni temelj za postupak u slučaju prekomjernoga deficita čine članak 126. UFEU-a, Protokol br. 12 o postupku u slučaju prekomjernoga deficita te Uredba Vijeća (EZ-a) 479/2009 od 25. svibnja 2009. o primjeni Protokola br. 12.
razredba
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije