struna tražilica

image shadow

padajući niz

definicija
 

niz $a_n$ elemenata uređenoga skupa $(X,<)$ koji je kao funkcija $a:(\mathbf{N},<)\to (X,<)$ padajuća funkcija

istovrijednice
 

engleski: decreasing sequence

podređeni nazivi
 
strogo padajući niz
razredba
 

polje: matematika
grana: diskretna i kombinatorna matematika
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi