struna tražilica

image shadow

ovlašteni državni revizor

definicija
 

državni revizor koji posjeduje odgovarajući certifikat ovlaštenoga državnog revizora i ispunjava uvjete iz nadležnoga propisa vrhovne revizijske institucije u državi u kojoj radi

vrela
kontekst
 
Kandidat koji se javlja na natječaj za ovlaštenoga državnog revizora mora ispunjavati sljedeće uvjete: da je državljanin Republike Hrvatske, da ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomskog, pravnog ili drugog odgovarajućeg usmjerenja, te da nije osuđivan za kaznena djela.
vrela
istovrijednice
 

engleski: certified government auditor, certified state auditor, certified government auditing professional

napomena
 
U skladu sa Zakonom o Državnom uredu za reviziju kandidat za polaganje ispita za zvanje ovlaštenoga državnog revizora u Republici Hrvatskoj mora imati najmanje tri godine radnoga iskustva u struci.
razredba
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja