struna tražilica

image shadow

ostatak vrijednosti imovine

definicija
 

procijenjeni iznos koji bi poduzeće ostvarilo prodajom dugotrajne nematerijalne ili materijalne imovine na kraju procijenjenoga vijeka upotrebe

vrela
istoznačnice
 

dopušteni naziv: procijenjeni ostatak vrijednosti

istovrijednice
 

engleski: residual value

napomena
 
Prema Međunarodnim standardima financijskoga izvještavanja ostatak vrijednosti imovine jest procijenjeni iznos koji bi poduzeće trenutačno dobilo otuđenjem imovine nakon odbitka procijenjenih troškova otuđenja, ali uz uvjet da starost imovine i stanje odgovaraju onima koji se očekuju na kraju korisnoga vijeka upotrebe.
razredba
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja