struna tražilica

image shadow

ostali poslovni rashod

definicija
 

poslovni rashod koji se ne ostvaruje iz redovnih djelatnosti poduzeća, nego iz ostalih poslovnih aktivnosti

vrela
kontekst
 
Kao i kod prihoda, sukladno izmjenama računovodstvenih standarda koji su u primjeni u RH, takvi neuobičajeni rashodi trebaju biti klasificirani kao ostali poslovni rashodi.
vrela
istoznačnice
 

dopušteni naziv: rashod iz ostalih poslovnih aktivnosti

zastarjeli naziv: izvanredni rashod

istovrijednice
 

engleski: other operating expense, other operating expenses

napomena
 
Ostali poslovni rashodi jesu poslovni rashodi koji nisu uobičajeni, koji se ne pojavljuju redovito i nije ih moguće jednostavno planirati odnosno predvidjeti. Ostali poslovni rashodi jesu rashodi vezani uz nastale štete, kazne, otuđenje imovine, inventurne manjke, otpis potraživanja i sl. Izmjenom računovodstvenoga normativnog okvira u Republici Hrvatskoj izvanredni rashodi više se ne upotrebljavaju kao pojam, nego se tako ostvareni rashodi klasificiraju u ostale poslovne rashode.
razredba
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja