struna tražilica

image shadow

ostali poslovni prihod

definicija
 

poslovni prihod koji se ne ostvaruje iz redovnih djelatnosti poduzeća, nego iz ostalih poslovnih aktivnosti

vrela
kontekst
 
U nekim regulativama ovi se prihodi prikazuju u kategoriji tzv. neuobičajenih odnosno izvanrednih prihoda, dok se u drugima svrstavaju u ostale poslovne prihode.
vrela
istoznačnice
 

dopušteni naziv: prihod iz ostalih poslovnih aktivnosti

zastarjeli naziv: izvanredni prihod

istovrijednice
 

engleski: other operating revenue, other operating income

napomena
 
Ostali poslovni prihodi jesu prihodi koji nisu uobičajeni, ne pojavljuju se redovito i nije ih moguće jednostavno planirati odnosno predvidjeti. Ostali poslovni prihodi jesu prihodi od prodaje dugotrajne imovine, prodaje sirovina, inventurnih viškova, otpisa obveza i sl. Izmjenom računovodstvenoga normativnog okvira u Republici Hrvatskoj izvanredni prihodi više se ne upotrebljavaju kao pojam, nego se tako ostvareni prihodi klasificiraju u ostale poslovne prihode.
razredba
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja