struna tražilica

image shadow

orinjasijensko sječivo s urezom ili sužetkom

definicija
 

orinjasijensko sječivo s udubljenjem na jednome ili obama bočnim rubovima

vrela
predloženi naziv (IHJJ)
 
orinjačko sječivo s urezom ili sužetkom
istovrijednice
 

engleski: notched or strangulated Aurignacian blade

francuski: lame aurignacienne à encoche ou étranglement

napomena
 
Hrvatski je naziv predložio Tomislav Ladan.
razredba
 

polje: arheologija
grana: prapovijesna arheologija
projekt: Od stijene do riječi – izgradnja hrvatskog strukovnog nazivlja za kameno doba