struna tražilica

image shadow

orijentacijska metafora

definicija
 

metafora koja organizira cijeli sustav koncepata i njihove međusobne odnose i izvorna joj domena pripada orijentaciji u prostoru te uključuje primarno odnose: gore – dolje, unutar – izvan, sprijeda – straga, uključeno – isključeno, duboko – plitko, središnje – periferno

istovrijednice
 

engleski: orientational metaphor

njemački: Orientierungsmetapher

francuski: métaphore orientationnelle

ruski: ориентационная метафора

napomena
 
Orijentacijska je metafora jedna od triju temeljnih vrsta metafora s obzirom na njihovu kognitivnu funkciju. Ostale su dvije ontološke i strukturne metafore. U temelju je orijentacijskih metafora da se pozitivne pojave konceptualiziraju kao gore, cjelovitost, središte, ravnoteža, unutar, ispred, funkcionalnost itd., a njihove suprotnosti poput dolje, necjelovitost, periferija, neravnoteža, izvan, straga, nefunkcionalnost itd. konceptualiziraju se kao negativne.
razredba
 

polje: filologija
grana: opće jezikoslovlje (lingvistika)
projekt: Hrvatsko jezikoslovno nazivlje (JENA)