struna tražilica

image shadow

orijentacija diskontinuiteta

definicija
 

položaj diskontinuiteta u prostoru opisan pravcem pada i padom linije najstrmijega nagiba u ravnini diskontinuiteta

istovrijednice
 

engleski: discontinuity orientation

privitak
 
orijentacija diskontinuiteta
razredba
 

polje: građevinarstvo
grana: geotehnika
projekt: Usustavljivanje hrvatskog građevinskog nazivlja