struna tražilica

image shadow

opći revizijski ciljevi testiranja

definicija
 

revizijski ciljevi testiranja koji su postavljeni općenito i primjenjuju se na svaku skupinu poslovnih događaja ili salda

vrela
kontekst
 
Definiranju općih i posebnih revizijskih ciljeva testiranja poslovnih događaja prethodi utvrđivanje izjava menadžmenta koje su relevantne za konkretni ciklus.
vrela
istovrijednice
 

engleski: overall audit objectives

napomena
 
Opći revizijski ciljevi testiranja definiraju se na razini poslovnih događaja i salda. Opći revizijski ciljevi testiranja poslovnih događaja jesu postojanost, potpunost, točnost, klasifikacija, pravodobnost te prijenos i zbrajanje. Opći revizijski ciljevi testiranja salda jesu postojanost, potpunost, točnost, klasifikacija, razgraničenje, usklađenost, vlasništvo, procjena i objavljivanje. Na temelju postavljenih revizijskih ciljeva revizor odabire odgovarajuće revizijske postupke za prikupljanje dokaza (Sever Mališ, Tušek, Žager, 2012, str. 197-198).
razredba
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja