struna tražilica

image shadow

olševijen

im. m. jd.
definicija
 

kultura ranoga gornjeg paleolitika, nazvana po vrhu Olševi u slovenskim Karavankama, za koju se pokazalo da je orinjasijen

vrela
predloženi naziv (IHJJ)
 
olševska kultura
istoznačnice
 

nepreporučeni naziv: olševijenska kultura

istovrijednice
 

engleski: Olschewian

napomena
 
Olševijen je definirao J. Bayer. Početno je pripisan nalazištu Potočka zijalka u Sloveniji. Nakon što je ta atribucija odbačena s obrazloženjem da se radi o orinjasijenu (M. Brodar), naziv se jedno vrijeme upotrebljavao za početnu kulturu gornjega paleolitika u sjeverozapadnoj Hrvatskoj i Sloveniji (A. Montet-White, I. Karavanić i F. H. Smith, I. Karavanić), ali se pokazalo da nema dostatnih pokazatelja za imenovanje zasebne kulture.
razredba
 

polje: arheologija
grana: prapovijesna arheologija
projekt: Od stijene do riječi – izgradnja hrvatskog strukovnog nazivlja za kameno doba