struna tražilica

image shadow

ojkonim

im. m. jd.
definicija
 

ime naselja

istovrijednice
 

engleski: settlement name

njemački: Siedlungsname

francuski: nom d’habitat, oikonyme, oïkonyme

ruski: ойконим

švedski: bebyggelsenamn

napomena
 
Kako je riječ o relativno novijemu nazivu, dio jezikoslovaca (npr. Gortan, Veljko. 1985. O obliku neologizma ojkonim. Jezik, 32, br. 5, 145–146.; Nosić, Milan. 1996. Ekonim ili ojkonim. Riječ: časopis za filologiju, br. 1, 198–199.) upotrebljava hibridni naziv ekonim (latinizirani lik prema izvornome grčkom οἲκός, οἰκία) držeći ojkonim nepotrebnim neologizmom. Pozivajući se na tradicionalan latinski izgovor grčke sastavnice ojkos (= eko), Gortan smatra da lik ojkonim „nije prihvatljiv jer je izvan našega sistema preuzimanja grčkih tuđica“ te se zauzima za naziv ekonim. ICOS ojkonim definira kao ime svih vrsta ljudskoga naselja, u tome smislu ime grada, sela, zaseoka, farme, ranča, kuće itd., dok se u hrvatskoj onomastičkoj literaturi naziv gotovo nikad ne odnosi na dijelove naselja, farme, rančeve i kuće. U priručniku Osnoven sistem i terminologija na slovenskata onomastika (1983.) naziv se odnosi na (1) ime naselja, (2) ime dijelova naselja (npr. ime skupine kuća, ime lovačke kuće), (3) ime jednoga objekta koji ima naseobinski karakter u gradu ili selu (npr. ime dvorca, hotela, zgrade u kojoj je kazalište ili kino) i (4) ime prostorije u naseljenome objektu (npr. ime glazbene dvorane, dvorane za predavanje). Posljednja dva značenja naziva ojkonim nisu potvrđena u hrvatskoj onomastici.
razredba
 

polje: filologija
grana: opće jezikoslovlje (lingvistika)
projekt: Hrvatsko jezikoslovno nazivlje (JENA)