struna tražilica

image shadow

odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka

definicija
 

odluka kojom glavna skupština nakon što utvrdi godišnje financijske izvještaje odlučuje o upotrebi dobiti nakon oporezivanja ostvarene u poslovnoj godini ili pokriću gubitka poslovne godine

vrela
istoznačnice
 

dopušteni naziv: odluka o upotrebi dobiti, odluka o upotrebi kumulirane dobiti zadržane iz prijašnjih godina, odluka o pokriću gubitka

istovrijednice
 

engleski: decision on proposed profit allocation or loss coverage

napomena
 
Prema čl. 223. Zakona o trgovačkim društvima dobit nakon oporezivanja ostvarenu u poslovnoj godini društvo je dužno najprije upotrijebiti za namjene redom kako su navedene: 1. za pokriće gubitka prenesenoga iz prijašnjih godina, 2. za unos u zakonske rezerve, 3. za unos u rezerve za vlastite dionice ako ih je društvo steklo ili ih namjerava steći, 4. za unos u statutarne rezerve ako ih društvo ima. Nakon izdvajanja u rezerve ostatak dobiti nakon oporezivanja može se raspodijeliti vlasnicima (dioničarima) ili prenijeti u zadržanu dobit poduzeća.
razredba
 

potpodručje:
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja