struna tražilica

image shadow

odlagalište

im. s. jd.
definicija
 

mjesto na koje se odlaže otpad na zemlju ili u zemlju, tj. u podzemlje

vrela
istovrijednice
 

engleski: landfill

njemački: Deponie

francuski: décharge

napomena
 
Odlagalište uključuje interna mjesta odlaganja otpada (npr. odlagalište na kojemu proizvođač otpada zbrinjava vlastiti otpad na mjestu nastajanja), i stalna mjesta (npr. za više od godinu dana) koja služe za privremeno skladištenje, ali isključuje mjesta gdje je otpad iskrcan s namjerom da se dopusti njegova priprema za daljnji prijevoz za proces ponovne uporabe, obradbe ili odlaganje drugdje, i skladište otpada prije ponovne uporabe ili obradbe u razdoblju kraćem od tri godine kao općeg pravila, ili skladište otpada prije odlaganja za razdoblje kraće od jedne godine. Vidi dodatak A.3 Direktive Vijeća 1999/31/EC, članak 2.g.
razredba
 

polje: terminološke norme
projekt: Hrvatske norme (Hrvatski zavod za norme)