struna tražilica

image shadow

odgovornost revizijskoga odbora

definicija
 

odgovornost koja se odnosi na ključne nadležnosti članova revizijskoga odbora povezane s poslovanjem subjekta u kojemu djeluju

istoznačnice
 

dopušteni naziv: odgovornost revizorskoga odbora

istovrijednice
 

engleski: audit committee responsibility

napomena
 
Sukladno Zakonu o reviziji u Republici Hrvatskoj odgovornost revizijskoga odbora uključuje sljedeće: izvještavanje nadzornoga odbora o ishodu zakonske revizije, praćenje procesa financijskoga izvještavanja, praćenje djelotvornosti sustava interne kontrole kvalitete, sustava upravljanja rizicima i interne revizije, praćenje obavljanja zakonske revizije godišnjih financijskih izvještaja, ispitivanje i praćenje neovisnosti revizorskoga društva, kao i postupak izbora revizorskoga društva.
razredba
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja