struna tražilica

image shadow

odgovornost menadžmenta

definicija
 

sastavni dio revizorova izvješća u kojemu se upućuje na odgovornost koju snosi menadžment za sastavljanje financijskih izvještaja u skladu s primjenjivim okvirom financijskoga izvještavanja i odgovornost za interne kontrole nužne za omogućavanje sastavljanja financijskih izvještaja

vrela
kontekst
 
Mali poduzetnici mogu koristiti knjigovodstvene servise za izvođenje određenih transakcija (kao, na primjer, plaćanje poreza) ili za vođenje poslovnih knjiga i izradu financijskih izvještaja. Korištenje takvih usluga uslužne organizacije ne umanjuje odgovornost menadžmenta za izradu financijskih izvještaja.
vrela
istoznačnice
 

dopušteni naziv: menadžmentova odgovornost, odgovornost uprave

istovrijednice
 

engleski: management’s responsibility

napomena
 
Radi razlikovanja odgovornosti menadžmenta i revizora revizorovo izvješće sadržava odjeljak s naslovom „Odgovornosti menadžmenta za financijske izvještajeˮ. Kada su financijski izvještaji sastavljeni u skladu s okvirom fer prezentacije, u revizorovu će se izvješću u opisu odgovornosti za financijske izvještaje pozvati na „sastavljanje i fer prezentaciju tih financijskih izvještajaˮ ili „sastavljanje financijskih izvještaja koji istinito i fer prikazujuˮ.
razredba
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja