struna tražilica

image shadow

odgovornost funkcije interne revizije

definicija
 

sastavni dio povelje interne revizije koji se odnosi na definiranje opsega vrednovanja, sastavljanje plana interne revizije, podnošenje plana odboru na odobrenje, provođenje angažmana, priopćavanje rezultata, podnošenje pisanoga izvještaja o angažmanu i na praćenje korektivnih mjera koje poduzima menadžment

vrela
istovrijednice
 

engleski: internal audit responsibility

podređeni nazivi
 
administrativna odgovornost interne revizije, funkcionalna odgovornost interne revizije
razredba
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja