struna tražilica

image shadow

Odbor za standarde financijskoga izvještavanja

ime
definicija
 

stručno tijelo koje donosi Hrvatske standarde financijskoga izvještavanja te priprema za objavu i objavljuje u Narodnim novinama Hrvatske standarde financijskoga izvještavanja

vrela
kontekst
 
Članom Odbora za standarde financijskog izvještavanja može biti imenovan državljanin Republike Hrvatske koji ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij, čijim završetkom je stekao najmanje 300 ECTS bodova, uključujući sveučilišni dodiplomski studij, čijim završetkom je stekao visoku stručnu spremu, odnosno stručni dodiplomski studij, u trajanju od najmanje četiri godine čijim završetkom je stekao visoku stručnu spremu, odgovarajuće stručno znanje i radno iskustvo iz područja financija, računovodstva ili revizije.
vrela
istovrijednice
 

engleski: Financial Reporting Standards Committee, Financial Reporting Standards Board

napomena
 
Odbor za standarde financijskoga izvještavanja daje i tumačenja Hrvatskih standarda financijskoga izvještavanja kada ocijeni da je to bitno za njihovu primjenu, utvrđuje okvirni kontni plan sukladno članku 11. stavku 1. Zakona o računovodstvu, dostavlja ministru financija prijedlog pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja sukladno članku 19. stavcima 5. i 6. Zakona o računovodstvu, daje stručna mišljenja na zahtjev Ministarstva financija o prijedlozima zakonodavnih akata Europske unije i drugim pitanjima iz područja računovodstva, analizira i prati razvoj računovodstvene teorije i prakse te obavlja ostale poslove iz svojega djelokruga po nalogu ministra financija (prema Zakonu o računovodstvu, NN 78/15., 134/15., 120/16.).
razredba
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja