struna tražilica

image shadow

obujamska masa čestica

definicija
 

masa čvrstih čestica tla na jedinicu njihova obujma bez pora

istoznačnice
 

dopušteni naziv: gustoća čvrstih čestica

istovrijednice
 

engleski: particle density

simbol
 
$\[\rho _{s}\]$
formula
 
\[\frac{m_{s}}{V_{s}}\]
napomena
 
Obujamska masa čestica određuje se laboratorijski s pomoću piknometra. Pri određivanju obujamske mase čestica problem je odrediti gustoću pojedine čestice, što se ne bi moglo učiniti mjerenjem mase i obujma svake pojedine čestice u uzorku. Problem se rješava posredno tako da se obujam zrnaca zamijeni jednakim obujmom vode. U piknometar se prvo ulije voda. Vaganjem se odredi masa piknometra s vodom. U tu se istu bočicu usipa (rastresiti) uzorak i izvaže piknometar s uzorkom. Zrna uzorka istisnu toliko vode koliki je njihov obujam. Obujam istisnute vode određuje se preko mase vode koja je jednaka razlici zbroja mase i piknometra s vodom i mase piknometra s uzorkom u vodi. Jedinica kojom se izražava obujamska masa čestica jest kg/m3.
razredba
 

polje: građevinarstvo
grana: geotehnika
projekt: Usustavljivanje hrvatskog građevinskog nazivlja