struna tražilica

image shadow

obrada prirodnoga jezika

definicija
 

jezikoslovno područje usmjereno na interakciju između prirodnoga jezika i računalâ i u kojemu se analiziraju i razumijevaju složeni jezični izrazi prirodnoga jezika s pomoću računala

vrela
istoznačnice
 

dopušteni naziv: obradba prirodnoga jezika

istovrijednice
 

engleski: natural language processing

njemački: Verarbeitung natürlicher Sprache

francuski: traitement automatique du langage naturel, traitement du langage naturel

ruski: обработка естественного языка

kratice
 

engleska: NLP

napomena
 
Primjenom obrade prirodnoga jezika moguće je ostvariti različite zadaće, npr. automatsko sažimanje, prevođenje, prepoznavanje glasa, segmentacija tema itd.
razredba
 

polje: filologija
grana: opće jezikoslovlje (lingvistika)
projekt: Hrvatsko jezikoslovno nazivlje (JENA)