struna tražilica

image shadow

nulti morfem

definicija
 

morfem koji nema nikakav fonemski ostvaraj, a može se suprotstaviti morfemu koji ima fonemski ostvaraj

istovrijednice
 

engleski: null morpheme

njemački: Nullmorphem

francuski: morphème zéro, morphème nul

ruski: нулевая морфема

švedski: nollmorfem

napomena
 
O nultome se morfemu može govoriti u morfologiji (konj prema konja) i u tvorbi (propis prema propisati). Riječ propis ima dva nulta morfema – gramatički i tvorbeni.
razredba
 

polje: filologija
grana: opće jezikoslovlje (lingvistika)
projekt: Hrvatsko jezikoslovno nazivlje (JENA)