struna tražilica

image shadow

novija jotacija

definicija
 

jotacija do koje dolazi poslije 14. stoljeća kad se j nakon redukcije poluglasa i pojave (i)jekavskoga odraza kratkoga jata ponovno našao u susjedstvu ostalih suglasnika, pa i onih koji su nastali kao rezultat praslavenske jotacije

vrela
istoznačnice
 

dopušteni naziv: mlađa jotacija, sekundarna jotacija

istovrijednice
 

engleski: secondary iotation

njemački: neuere Jotierung

francuski: iotation secondaire

ruski: более новая йотация, более новое йотирование

napomena
 
Primjerice veselje (< veselьje), učenje (< učenьje), braća (< bratьja), cvijeće (< cvêtьje), oruđe (< orudьje), vrblje (< vrbьje), koplje (< kopьje). Redukcijom poluglasa nastaju imenički sufiksi -ja, -je (< -ьja, -ьje), nastavak -ju (< -ьjǫ) u instrumentalu jednine imenica ženskoga roda i-sklonidbe te pridjevni sufiks -ji (< -ьji). Do novije jotacije izazvane redukcijom poluglasa došlo je u svim hrvatskim dijalektima, dok je jotacija izazvana odrazom jata vezana samo za štokavske (i)jekavske govore (vezana je uz jotaciju l i n, npr. ljepota, sljepoća, nježan, njegovati). (v. Barić i dr. 1995: 621)
razredba
 

polje: filologija
grana: kroatistika
projekt: Hrvatsko jezikoslovno nazivlje (JENA)