struna tražilica

image shadow

nepostojani e

definicija
 

glasovna promjena u kojoj dolazi do gubljenja samoglasnika e u nekim oblicima riječi

istoznačnice
 

dopušteni naziv: alternacija e/ø, zamjena e/ø

nepreporučeni naziv: nepostojano e

istovrijednice
 

engleski: e/ø alternation, fleeting e, movable e

njemački: Vokalschwund e

francuski: voyelle e mobile

ruski: беглое e

poveznica
 
http://gramatika.hr/pravilo/nepostojani-e-zamjena-e-o/12/#pravilo
napomena
 
Budući da je riječ o nepostojanome samoglasniku koji postoji samo u nekim oblicima iste riječi i u drugim se oblicima te riječi gubi, a ne o nepostojanome slovu, pravilan je naziv nepostojani e, a ne nepostojano e. Opširnije objašnjenje vidi u radu Mihaljević, Milica; Horvat, Marijana, 2007. Glasovne promjene: nepostojano a i e (problematizacija naziva, definicija i međuodnosa glasovnih promjena). Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 33. 289–304. (https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=34659.)
razredba
 

polje: filologija
grana: kroatistika
projekt: Hrvatsko jezikoslovno nazivlje (JENA)