struna tražilica

image shadow

neoliberalizam

im. m. jd.
definicija
 

politička i ekonomska doktrina koja se zalaže za kapitalizam slobodnoga tržišta, privatizaciju državnoga vlasništva i povećanje uloge privatnoga sektora u društvu na račun države i javnoga sektora

vrela
kontekst
 
Stoga neoliberalizam zagovara snažan praktični zaokret u kapitalističkoj privredi koji će iznova oživjeti liberalnu laissez-faire doktrinu snažnom afirmacijom tržišta kao najefikasnijeg ekonomskog sredstva alokacije resursa i regulatora ukupnih ekonomskih aktivnosti. Ali i kao najboljeg načina ostvarivanja zaštite individualnih prava i ravnopravnosti među ljudima.
vrela
istovrijednice
 

engleski: neoliberalism

njemački: Neoliberalismus

francuski: néolibéralisme

razredba
 

polje: ekonomija
projekt: Izgradnja temeljnog nazivlja u antropologiji