struna tražilica

image shadow

negacija

im. ž. jd.
definicija
 

logička operacija koja zadanoj izjavi pridružuje izjavu koja je istinita ako i samo ako je zadana izjava lažna

istoznačnice
 

dopušteni naziv: nijek

istovrijednice
 

engleski: negation

simbol
 
$$\neg$$
napomena
 
Ako je $A$ izjava, onda se njezina negacija obično zapisuje kao $\neg A$.
razredba
 

polje: matematika
grana: matematička logika i računarstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga nazivlja u matematici – temeljni pojmovi