struna tražilica

image shadow

napad s prednje strane

definicija
 

nukleofilna supstitucijska reakcija kod koje nukleofil napada ugljikov atom na koji je vezana odlazeća skupina sa strane odlazeće skupine, što dovodi do zadržavanja konfiguracije na napadnutome ugljikovu atomu

istovrijednice
 

engleski: front side attack

suprotnica
 
napad sa stražnje strane
napomena
 
Kod SN2-mehanizma nukleofil napada početni reaktant, a kod SN1-mehanizma nastali karbokation.
privitak
 
napad s prednje strane
razredba
 

polje: kemija
grana: organska kemija
projekt: Izgradnja hrvatskoga kemijskog nazivlja