struna tražilica

image shadow

nanosintaksa

im. ž. jd.
definicija
 

generativni pristup u kojemu su osnovne sintaktičke jedinice pojedinačna obilježja čijim se rekurzivnim grupiranjem proizvode sve jezične jedinice, uključujući morfeme i riječi

istovrijednice
 

engleski: nanosyntax

njemački: Nanosyntax

francuski: nanosyntaxe

ruski: наносинтаксис

napomena
 
U tome je pristupu sva sintaksa predleksička, a sintaksa je formalni sustav neovisan o jeziku. Jezik je samo jedan od načina interpretacije te apstraktne strukture.
razredba
 

polje: filologija
grana: opće jezikoslovlje (lingvistika)
projekt: Hrvatsko jezikoslovno nazivlje (JENA)