struna tražilica

image shadow

način

im. m. jd.
definicija
 

shematska kategorija u perspektivnome sustavu koja se odnosi na to je li točka perspektive statična ili dinamična

istovrijednice
 

engleski: mode

njemački: Modus

francuski: mode

ruski: способ

talijanski: modo

švedski: modus

napomena
 
Način je jedna od četiriju shematskih kategorija perspektivnoga sustava (ostale su: lokacija, smjer i udaljenost). S obzirom na način, točka perspektive može biti statična ili dinamična. Ako je perspektiva statična, riječ je o sinoptičkome načinu. Ako je perspektiva dinamična, riječ je o sekvencijskome načinu. U primjeru Ana je vidjela nekoliko kuća kroz prozor automobila. perspektiva je statična, a način sinoptički. U primjeru Ana je vozeći se kroz prozor automobila gledala kuće. perspektiva je dinamična, a način sekvencijski.
razredba
 

polje: filologija
grana: opće jezikoslovlje (lingvistika)
projekt: Hrvatsko jezikoslovno nazivlje (JENA)