struna tražilica

image shadow

načelo

im. s. jd.
definicija
 

vrlo općenit sveobuhvatni zakon ili pravilo koje leži u temelju posebnih zakona fizike, a valjano je za širok raspon pojedinačnih slučajeva

istoznačnice
 

dopušteni naziv: princip

istovrijednice
 

engleski: principle

podređeni nazivi
 
antropsko načelo, baždarno načelo, Bernoullijevo načelo, Fermatovo načelo, Galileijevo načelo relativnosti, Huygensovo načelo, kozmološko načelo, načelo ekvivalencije, načelo korespondencije, načelo neodređenosti, načelo relativnosti, načelo superpozicije, Paulijevo načelo isključenja
razredba
 

polje: fizika
grana: opća i klasična fizika
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici