struna tražilica

image shadow

načelo projekcije

definicija
 

središnje načelo teorije vezanja i upravljanja prema kojemu leksičke jedinice preslikavaju svoja svojstva na sintaktičke skupine

vrela
istovrijednice
 

engleski: Projection Principle

njemački: Projektionsprinzip

francuski: principe de projection

ruski: принцип проекции

kratice
 

međunarodna: PP

napomena
 
Prema načelu projekcije svaka leksička jedinica (primjerice riječ) može se proširiti u maksimalnu projekciju (kaže se da leksička jedinica projicira). Na taj se način leksičke obavijesti preslikavaju na sintaktičke skupine, tj. sintaktičke su strukture odraz leksičkih obavijesti. Načelo se također odnosilo i na to da svojstva leksičkih jedinica moraju ostati nepromijenjena tijekom derivacije. Povezano je i sa suvremenijim uvjetom uključivosti, prema kojemu se tijekom derivacije ne smiju unositi novi elementi ili obilježja.
razredba
 

polje: filologija
grana: opće jezikoslovlje (lingvistika)
projekt: Hrvatsko jezikoslovno nazivlje (JENA)