struna tražilica

image shadow

načelo podskupa

definicija
 

načelo distribuirane morfologije prema kojemu se fonološki sadržaj rječničke jedinice unosi kao ostvaraj niza sintaktičko-semantičkih obilježja ako se jedinica podudara u svim obilježjima specificiranim u sintaktičkoj strukturi ili u njihovu podskupu

istovrijednice
 

engleski: subset principle

njemački: Prinzip der Untermenge

francuski: principe de sous-ensemble

ruski: принцип подмножества

napomena
 
Unošenja nema ako rječnička jedinica sadržava obilježja koja nisu prisutna u sintaktičkoj strukturi. Ako više jedinica zadovoljava uvjete za unošenje, mora se izabrati ona koja se podudara u najvećemu broju obilježja sa sintaktičkom strukturom.
razredba
 

polje: filologija
grana: opće jezikoslovlje (lingvistika)
projekt: Hrvatsko jezikoslovno nazivlje (JENA)