struna tražilica

image shadow

načelo nadskupa

definicija
 

nanosintaktičko načelo prema kojemu se fonološki sadržaj rječničke jedinice unosi kao ostvaraj niza sintaktičko-semantičkih obilježja samo ako se ta jedinica podudara u svim obilježjima ili u njihovu nadskupu s obilježjima specificiranim u sintaktičkoj strukturi

istovrijednice
 

engleski: superset principle

njemački: Prinzip der Obermenge

francuski: principe de sur-ensemble

ruski: принцип надмножества

napomena
 
Unošenja nema ako rječnička jedinica ne sadržava sva obilježja prisutna u sintaktičkoj strukturi. Ako nekoliko rječničkih jedinica zadovoljava uvjete za unošenje, mora se odabrati ona jedinica koja sadržava (naj)manje obilježja koja nisu navedena u sintaktičkoj strukturi.
razredba
 

polje: filologija
grana: opće jezikoslovlje (lingvistika)
projekt: Hrvatsko jezikoslovno nazivlje (JENA)