struna tražilica

image shadow

načelo ekvivalentnosti

definicija
 

načelo prava EU-a razvijeno praksom Suda Europske unije prema kojemu pravila koja primjenjuje nacionalni sud ili drugo tijelo u postupku zaštite subjektivnih prava koja proizlaze iz prava Unije ne smiju biti nepovoljnija od pravila koja isti sud ili isto tijelo primjenjuje u zaštiti sličnih ili istih prava koja proizlaze iz nacionalnoga prava

vrela
istovrijednice
 

engleski: principle of equivalence

njemački: Äquivalenzprinzip

francuski: principe d'équivalence

napomena
 
Načelo je razvijeno praksom Suda Europske unije o odgovornosti država članica za štetu.
razredba
 

polje: pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije