struna tražilica

image shadow

načelo dodjeljivanja

definicija
 

načelo na temelju kojega Unija smije djelovati samo u granicama nadležnosti koje su joj Ugovorima dodijelile države članice, kako bi ostvarila ciljeve koji su njima propisani

vrela
istoznačnice
 

dopušteni naziv: načelo dodijeljenih ovlasti, načelo ograničenih dodijeljenih ovlasti

nepreporučeni naziv: načelo ograničenih ovlasti

istovrijednice
 

engleski: principle of conferral

njemački: Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung

francuski: principe d'attribution

talijanski: principio di attribuzione

napomena
 
U skladu s čl. 5. st. 1. UEU-a (ex čl. 5. st. 1. UEZ-a) granice nadležnosti Unije uređene su načelom dodjeljivanja, dok je izvršavanje nadležnosti Unije uređeno načelima supsidijarnosti i proporcionalnosti. Načelo dodjeljivanja odnosi se na vertikalno razgraničenje nadležnosti između Unije i država članica. To se načelo zapravo odnosi na nadležnosti Unije s jedne strane (čl. 5. st. 2. UEU-a) i na ovlasti institucija EU-a s druge (čl. 13. st. 2. UEU-a). Prema čl. 13. st. 2. UEU-a svaka institucija djeluje u okviru svojih ovlasti koje su joj dodijeljene Ugovorima te u skladu s postupcima, uvjetima i ciljevima koji su ondje propisani.
razredba
 

polje: pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije