struna tražilica

image shadow

musterijen s ašelejenskom tradicijom

definicija
 

musterijen s manjim šačnicima

vrela
predloženi naziv (IHJJ)
 
musterijen s ašelskom tradicijom
istovrijednice
 

engleski: Mousterian of Acheulian tradition

napomena
 
Musterijen s ašelejenskom tradicijom dijeli se na tipove A i B koje je definirao F. Bordes. U tipu A česti su šačnici (od 8 do 40 %), a ima i različita oruđa na odbojcima (strugala, šiljci, udupci, nazupci). Šačnici su znatno manje zastupljeni u tipu B, gdje su česta strugala, nazupci te noževi s hrptom.
razredba
 

polje: arheologija
grana: prapovijesna arheologija
projekt: Od stijene do riječi – izgradnja hrvatskog strukovnog nazivlja za kameno doba