struna tražilica

image shadow

mlazna crpka

definicija
 

crpka u kojoj se fluid usisava i tlači pretvaranjem kinetičke energije brze struje pogonskoga fluida u potencijalnu tlačnu energiju fluida koji se dobavlja

istoznačnice
 

dopušteni naziv: mlazna pumpa

istovrijednice
 

engleski: jet pump

njemački: Strahlpumpe

podređeni nazivi
 
ejektor, injektor
napomena
 
Kao pogonski fluid i pri veoma malim kapacitetima dobave najčešće se upotrebljava voda (npr. laboratorijska vodena sisaljka za dobivanje vakuuma) ili para u industrijskome mjerilu. Prema potrebi se može upotrijebiti i višestupanjska konfiguracija mlazne crpke.
razredba
 

polje: kemija
grana: primijenjena kemija
projekt: Hrvatsko kemijsko i laboratorijsko nazivlje