struna tražilica

image shadow

miješana Claisenova kondenzacija

definicija
 

stvaranje ugljik-ugljik veze kondenzacijskom reakcijom, u prisutnosti jake baze, estera koji ne može tvoriti enolat i drugoga karbonilnog spoja koji može tvoriti enolat, pri čemu nastaje beta-diketon

istovrijednice
 

engleski: mixed Claisen condensation

napomena
 
Primjer je reakcija metil-benzoata (ester koji ne tvori enolat) s acetonom (keton koji tvori enolat) u prisutnosti natrijeva metoksida pri čemu nastaje 1-fenilbutan-1,3-dion.
privitak
 
miješana Claisenova kondenzacija
razredba
 

polje: kemija
grana: organska kemija
projekt: Hrvatsko kemijsko i laboratorijsko nazivlje