struna tražilica

image shadow

metoda neto sadašnje vrijednosti

definicija
 

metoda izrade kapitalnoga proračuna kojom se obavlja diskontiranje svih očekivanih novčanih primitaka i izdataka investicijskoga projekta na sadašnju vrijednost radi utvrđivanja prelazi li sadašnja vrijednost novčanih primitaka sadašnju vrijednost novčanih izdataka

vrela
istovrijednice
 

engleski: net present value method

kratice
 

međunarodna: NPV

napomena
 
Diskontiranje se obavlja s pomoću diskontne stope koja predstavlja zahtijevanu stopu povrata odnosno cijenu kapitala. Samo oni investicijski projekti u kojima se utvrdi nula ili pozitivan odnos neto sadašnje vrijednosti prihvatljivi su za investitore.
razredba
 

polje: ekonomija
grana: računovodstvo
projekt: Izgradnja hrvatskoga računovodstvenoga nazivlja