struna tražilica

image shadow

metilidin

im. m. jd.
definicija
 

alkinska skupina nastala uklanjanjem triju vodikovih atoma iz molekule metana, pri čemu se atom ugljika u poreostalome dijelu molekule trostrukom vezom veže na jedan drugi atom

istovrijednice
 

engleski: methylidyne

njemački: Methylidin

formula
 
≡CH
napomena
 
Treba biti oprezan jer se u praksi naziv metilidin upotrebljava i za skupinu metin.
razredba
 

polje: kemija
grana: organska kemija
projekt: Hrvatsko kemijsko i laboratorijsko nazivlje