struna tražilica

image shadow

metantriil

im. m. jd.
definicija
 

trovalentna skupina nastala uklanjanjem triju vodikovih atoma iz molekule metana, pri čemu se atom ugljika u preostalome dijelu molekule veže na ostala tri atoma jednostrukim vezama

istovrijednice
 

engleski: methanetriyl

njemački: Methantriyl

formula
 
R1CH(R2)R3
napomena
 
Treba biti oprezan jer se u praksi skupina metantriil pojavljuje i pod imenom metin. U formuli su R1, R2, R3 ≠ H.
razredba
 

polje: kemija
grana: organska kemija
projekt: Hrvatsko kemijsko i laboratorijsko nazivlje