struna tražilica

image shadow

medna rosa

definicija
 

slatkasta ljepljiva izlučina lisnih i štitastih ušiju

kontekst
 
Na svom zatku lisne uši luče mednu rosu, te se tako oslobađaju viška ugljikohidrata te su uzrok sekundarnim štetama.
istovrijednice
 

engleski: honeydew

njemački: Honigtau

francuski: Miellat

napomena
 
Medna rosa pretežno se sastoji od ugljikohidrata iz biljnoga soka, a njezine kapljice prekrivaju biljne dijelove, naročito listove, čineći ih ljepljivima. Kapljice medne rose skupljaju mravi kao hranu za ličinke, stoga je prisutnost mrava na biljkama jedan od prvih znakova da je biljka napadnuta lisnim ušima. Na biljne dijelove onečišćene mednom rosom naseljavaju se gljive čađavice.
privitak
 
medna rosa
razredba
 

polje: poljoprivreda (agronomija)
grana: fitomedicina
projekt: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskog nazivlja u fitomedicini