struna tražilica

image shadow

međuvladina konferencija

definicija
 

konferencija na kojoj vlade država članica EU-a, uz sudjelovanje EK-a i predstavnika EP-a, vode pregovore čiji su ishod obično promjene u pravnim i institucijskim strukturama te u sadržaju Osnivačkih ugovora do stupanja na snagu Ugovora iz Lisabona

istovrijednice
 

engleski: Intergovernmental Conference

njemački: Regierungskonferenz

francuski: conférence intergouvernemental

slovenski: medvladna konferenca

kratice
 

hrvatska: MVK

engleska: IGC

francuska: CIG

napomena
 
Međuvladina konferencija upotrebljava se i kao naziv za bilateralne pregovore između država kandidatkinja i država članica o punopravnome članstvu u EU-u. Nakon usvajanja Ugovora iz Lisabona MVK je zamijenjena konferencijom predstavnika vlada država članica s izmijenjenim ovlastima.
razredba
 

polje: pravo
grana: europsko javno pravo
projekt: Hrvatsko nazivlje za pravne pojmove Europske unije