struna tražilica

image shadow

međupovršinski sloj

definicija
 

nehomogeni prostor između dviju faza u dodiru u kojemu se svojstva razlikuju, ali su u određenome odnosu sa svojstvima faza u dodiru

vrela
istoznačnice
 

dopušteni naziv: električni međupovršinski sloj

istovrijednice
 

engleski: interfacial layer

kratice
 

međunarodna: IL

napomena
 
Primjeri su svojstava međupovršinskoga sloja koja se postupno mijenjaju između dviju faza sastav, koncentracija, orijentacija i konformacija molekula, gustoća naboja i sl.
razredba
 

polje: kemija
grana: fizikalna kemija
projekt: Hrvatsko kemijsko i laboratorijsko nazivlje