struna tražilica

image shadow

Međunarodni kodeks upravljanja sigurnošću

ime
skraćeni oblik naziva
 
kodeks ISM
definicija
 

međunarodni kodeks kojim se određuju pravila za siguran rad brodova i sprečavanje zagađivanja

kontekst
 
Međunarodni kodeks upravljanja sigurnošću definira pravila za siguran rad brodova i za sprečavanje zagađivanja koji je usvojila Međunarodna pomorska organizacija IMO rezolucijom A.741(18).
vrela
predloženi naziv (IHJJ)
 
Međunarodni pravilnik upravljanja sigurnošću
istoznačnice
 

dopušteni naziv: pravilnik ISM

nepreporučeni naziv: ISM kodeks

istovrijednice
 

engleski: International safety management code, ISM code

kratice
 

engleska: ISM

međunarodna: ISM

razredba
 

polje: tehnologija prometa i transport
grana: pomorski i riječni promet
projekt: Hrvatsko pomorsko nazivlje - tradicija i suvremena kretanja